Registered MOBILITYACTIONS

Routes | Bicycle locations (Maršruti | Velovietas), TP ALFA

Permanent since 04 January 2017
Riga, Brivibas street 372, LV-1006
Latvia
During this year we have invited every resident of Riga, as well as city’s guests to ride through top 15 bycicle routes in Riga and also discover new bicycle places, which they then can put in homepage www.velovietas.lv, thus giving an impulse to other people to find the most exciting bicycle routes in Riga in an active and healthy way.
Gada garumā esam aicinājuši ikvienu rīdzinieku, tāpat arī pilsētas viesi izbraukāt top 15 velo maršrutus Rīgā, kā arī pašiem atklāt jaunas velo vietas, kuras atzīmēt mājaslapā www.velovietas.lv, tādējādi sniedzot impulsu citiem cilvēkiem veselīgā un aktīvā veidā apzināt aizraujošākos velo maršrutus Rīgā.

MOBILITYACTIONS archive