Registered MOBILITYACTIONS

Health in movement. Also at work

Permanent since 09 May 2018
Ventspils nafta termināls, Ventspils, Talsu iela 75, LV-3601
Latvia
Apart from cycling culture, VNT has been developing for many years, we are also focusing on using our foot to go to work or walking at work. VNT has 105 ha territory, and originally employees used only cars to go from one point to another. However now we are performing training in fresh air, by combining educational and health advantages, and organising health-oriented campaigns
Papildu VNT velokultūrai, kas tiek attīstīta jau vairākus gadus, mēs arī koncentrējam uzmanību uz savu kāju izmantošana dodoties uz darbu vai pārvietojoties pa darba teritoriju. VNT teritory ir 105 ha plata, un sākotnēji darbinieki izmantoja tikai mašīnas, lai pārvietotos no viena punkta uz otro. Taču tagad mēs rīkojam apmācības svaigā gaisā, apvienojot izglītošanas un veselības priekšrocības

Organiser

Ventspils nafta terminals, Ltd

MOBILITYACTIONS archive