Registered MOBILITYACTIONS

Pilot! Herkenbare doorfietsroute

19 September 2018 - 31 December 2018
Groningen-Ten Boer
Netherlands
Start pilot 'Herkenbare doorfietsroute (recognizable cycle route) between Groningen and Ten Boer. This pilot wil give extra attention to the recognisability of the fast connection between village and city. The pilot starts on 19 September.
This project was initiated by the Province of Groningen, the Municipality of Groningen, the region of Groningen-Assen and Groningen Bereikbaar
Start pilot herkenbare doorfietsroute Groningen-Ten Boer. Extra aandacht voor de herkenbaarheid van de snelle verbinding tussen dorp en stad. De pilot start op 19 september.

MOBILITYACTIONS archive