Registered MOBILITYACTIONS

DebatMobiel

Everywhere in The Hague
Netherlands
The DebatMobiel (Mobile Debate) is a mobile space to talk about our streets. A traveling eye-opener of what a street can become.

It also refers to The Batmobile, the heavily armored, weaponized vehicle that is used by Batman in his campaign to fight crime.
De DebatMobiel is een mobiele plek om het gesprek over onze straten te voeren.

En tegelijkertijd een rondreizend voorbeeld van wat mogelijk is in de straat.

MOBILITYACTIONS archive