Registered MOBILITYACTIONS

Pilot 'all kids on bikes' towards 35x30

Permanent since 01 January 2018
Netherlands
In verschillende wijken van de grotere gemeenten groeien veel kinderen op zonder fiets en zonder fietscultuur. Mede hierdoor haalt de meerderheid van de kinderen de beweegnorm niet, nemen overgewicht, suikerziekte en obesitas toe, en missen kinderen de kans door fietsen hun leefwereld te vergroten.

MOBILITYACTIONS archive