Registered MOBILITYACTIONS

Smart and sustainable mobility with Twente Mobiel

Nijverheidstraat 30 , 7511 JM Enschede
Netherlands
Twente Mobiel helps employers with their mobility policy by giving advice, support and jointly realizing actions and projects. Together we work on smart and sustainable mobility.

https://youtu.be/R1ryMPs8Mkg
Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Samen werken we aan slimme en duurzame mobiliteit.

https://youtu.be/R1ryMPs8Mkg

MOBILITYACTIONS archive