Registered MOBILITYACTIONS

Pretty visible - campaign for safer and more sustainable mobility

Permanent since 17 September 2018
Poland
Encouraging safer and more sustainable urban mobility. Showing that high-visibility and reflective accessories can be versatile, pretty and fun! A campaign and a challenge. (see more information below)
Ładnie widoczni - kampania Fijoux na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego transportu
Zachęcamy do bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego transportu miejskiego. Pokazujemy, że widoczne i odblaskowe akcesoria mogą być różnorodne, piękne i ciekawe! (więcej informacji poniżej)

Organiser

FIJOUX Reflective Accessories

MOBILITYACTIONS archive