Registered MOBILITYACTIONS

'Participative Dialogue on mobility equity and public space' in Craiova,

20 September 2020
Parcul Teatru, Calea București, Craiova, Romania
Romania
On the occasion of the European Mobility Week, we will organize on September 19 and 20 two actions whose main purpose is to inform, educate and raise awareness among the city's inhabitants about the importance of an active role in increasing the quality of life.
We encourage people and local authorities to take action to achieve the long-term carbon-neutral goal
Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității organizăm pe 19 și 20 septembrie două acțiuni care au drept scop principal informarea, educarea și conștientizarea locuitorilor orașului cu privire la importanța unui rol activ în creșterea calității vieții.
Încurajăm oamenii și autoritățile locale să ia măsuri pentru a atinge obiectivul pe termen lung al echilibrului dintre emisiile de dioxid de carbon

MOBILITYACTIONS archive