Registered MOBILITYACTIONS

Environmental Bonus System

Permanent since 01 January 2016
Södra Bulltoftavägen 51 , SE-212 22 MALMÖ , SWEDEN
Sweden
With our environmental bonus system, we want to encourage our employees at Edge to travel environmentally friendly to work on a daily basis. Eco alternatives such as walking, biking and using public transportation is rewarded with a bonus.
Med vårt miljöbonussystem uppmuntrar vi våra medarbetare på Edge att färdas miljövänligt till och från jobbet. Gröna alternativ som cykling och kollektivtrafik ersätts med miljöbonus för den enskilde medarbetaren.

MOBILITYACTIONS archive