Registered MOBILITYACTIONS

Sharing films about the benefits of cycling

16 September 2020 - 22 September 2020
Nyköping
Sweden
Due the situation with corona we will focus on digital events. We will make and share a video about the health benefits of cycling together with a doctor. We will also share a a digital version of David Sennerstrand stand-up lecture about how to live without a car. The videos will be shared on social media platforms.
I och med rådande omständingheter kommer vi detta år fokusera på digitala aktiviteter. Vi kommer att skapa och dela en video om hälsofördelarna med cykling tillsammans med en läkare. Vi kommer även dela en digital version av David Sennerstrands standup-föreläsning om sitt bilfria liv.

MOBILITYACTIONS archive