Registered MOBILITYACTIONS

E-AUTO-YOUNG PEOPLE - E-AVTO - MLADI

20 September 2017
cesta Borisa Kidriča 37c, 4270 Jesenice
Slovenia
In cooperation with target upper secondary technical schools, AAG carried out the first phase of the project for the conversion of a passenger car with a petrol engine into an electrically powered car that is suitable for inclusion in regular traffic. At the consultation, we will explore the possibility of upgrading the project.
AAG je v sodelovanju s ciljnimi srednjimi tehničnimi šolami izvedel prvo fazo projekta predelave osebnega avtomobila z bencinskim motorjem v avtomobil na električni pogon, ki je primeren za vključitev v redni promet. Na posvetu bomo preučili možnost nadgradnje projekta.

MOBILITYACTIONS archive