Registered MOBILITYACTIONS

Car simulator

21 September 2018 - 21 September 2026
Mariborska 2, 3000 Celje, Slovenia
Slovenia
Road traffic accidents are still the number one cause of mortality among young people. Young people get first-hand information on the importance of traffic safety, the causes of accidents and the potential serious consequences of traffic accidents.
Nesreče na cestah so še vedno prvi vzrok smrti med mladimi. Mladi bodo na dogodku pridobili informacije o pomembnosti varnosti na cesti, kako se obnašati kot udeleženec v prometu, ne glede na vrsto prevoznega sredstva.

MOBILITYACTIONS archive