Registered MOBILITYACTIONS

Let's do what we can!

16 September 2019 - 21 September 2019
Ivanka pri Dunaji
Slovakia
The primary goal is to convince the residents of Ivanka pri Dunaji to leave their cars and use other transport modes, at least in the village. Other activities include convincing parents to drive less their children to school, building safe infrastructure for daily cyclists, pedestrians and users of kick-scooters or skateboards, educating children on safe mobility, etc.
Primárnym cieľom je mobilizácia našich spoluobčanov , aby prestali používať autá a prešli aspoň v rámci obce na nemotorovú dopravu. Presviedčanie rodičov, aby prestali voziť deti do/zo školy, budovanie bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov alebo peších v obci, vzdelávanie detí ohľadom bezpečnosti pohybu na cestách a pod.

MOBILITYACTIONS archive