Registered MOBILITYACTIONS

Be active!

16 September 2020 - 20 September 2020
Vajanského 221, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
Photo competition of your favourite place in Kysucké Nové Mesto. Take a picture of your favourite place and some alternative method of transport, how you get there. Tag us on your FB or IG or send us your pic on office@sytev.com, post your picture also with #ekoknm and win some interesting stuff.
Fotosúťaž tvojho najobľúbenejšieho miesta v Kysuckom Novom Meste. Odfoť svoje obľúbené miesto spoločne s alternatívnou metódou dopravy ako si sa tam dostal. Označ nás na FB alebo IG alebo nám pošli tvoju fotku na office@sytev.com, zdieľaj fotku s označením #ekoknm a vyhraj zaujímavé ceny.

MOBILITYACTIONS archive