Registered MOBILITYACTIONS

S vetrom vo vlasoch

16 September 2020 - 22 September 2020
Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Slovakia
CVrČek leisure center in Moldava nad Bodvou will support the ETM with the Wind in the Hair event, in which it encourages residents to exchange their car for a bicycle. A video with children to promote the idea of a sustainable mode of transport will be created afterwards.
Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou podporí ETM podujatím S vetrom vo vlasoch, v ktorom vyzýva obyvateľov na výmenu jazdy autom za jazdu na bicykli. S deťmi natočí video na podporu myšlienky udržateľného spôsobu dopravy.

MOBILITYACTIONS archive