Registered MOBILITYACTIONS

The Northeastern Slovakia

16 September 2020 - 22 September 2020
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Slovakia
Cieľom Krajskej organizácie Severovýchod Slovenska je podpora cestovného ruchu na území svojich členov. Aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Jedným z produktov cestovného ruchu je EuroVelo 11. Ide o sieť diaľkových cyklistických trás, ktoré spájajú významné európske destinácie a trasa vedie aj Prešovským krajom.

Organiser

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

MOBILITYACTIONS archive