Registered MOBILITYACTIONS

To school on a scooter

16 September 2020
Košická 34, Kostoľany nad Hornádom, 04431
Slovakia
On the playground, we will create a track for children to drive skills, cross the intersection and perform various prepared tasks. The children will get acquainted with the rules, which will be explained to us by the police officer as well as how to behave safely on the road.
Na ihrisku deťom vytvoríme dráhu na jazdu zručnosti, budú prechádzať križovatkou a plniť rôzne pripravené úlohy. Deti sa oboznámia s pravidlami ktoré nám vysvetlí ujo policajt aj ako bezpečne sa správať na ceste.

MOBILITYACTIONS archive