Registered MOBILITYACTIONS

CHARGE YOURSELF! - BREAKFAST WITH THE KOŠICE SELF-GOVERNING REGION

16 September 2020 - 18 September 2020
Košice - pri Jakabovom paláci , Spišská Nová Ves - Radničné námestie , Michalovce - Námestie osloboditeľov
Slovakia
Activity dedicated to raising awareness of the active Košice Self-governing region in support of sustainable mobility. Pedestrians, cyclists, scooters and all non-motorists will be offered refreshments in the form of coffee, tea, fruit in a pleasant music stand. The activity will take place in 3 cities: in Košice on September 16, in Spišská Nová Ves on Sept. 17 and in Michalovce on Sept. 18
Aktivita venovaná zvýšeniu povedomia o rozhýbanom Košickom samosprávnom kraji, v rámci podpory trvalo udržateľnej mobility. Chodcom, cyklistom, kolobežkárom a všetkým nemotoristom sa bude ponúkať ranné občerstvenie (nabitie) vo forme: kávy, čaju, ovocia v príjemnom stánku s hudbou.
Aktivita sa bude konať v 3 okresných mestách: Košice – 16.9. ; Spišská Nová Ves – 17.9. ; Michalovce – 18.9.

MOBILITYACTIONS archive