Registered MOBILITYACTIONS

Tour de Kysucké Nové Mesto

18 September 2020
Vajanského 221, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
Tour de Kysucké Nové Mesto is a night city drive public event for everyone who wants to get involved and use alternative methods of transport. We will set off together from the YC | Youth Club for a round trip through known checkpoints.
Tour de Kysucké Nové Mesto je verejná nočná jazda mestom pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a využívať alternatívne spôsoby dobravy. Spoločne vyrazíme z YC|Mládežníckej klubovne na okrúžnú jazdu cez dopredu známe kontrolné body.

MOBILITYACTIONS archive