Registered MOBILITYACTIONS

Smart Mobility - the opportunity for Slovakia

22 September 2020
Hotel RING, Slovakia Ring Race Track, 800 Orechova Poton, 93002, SK
Slovakia
The next round-table debate of experts, researchers and professionals, how Slovak companies and R&D institutions can contribute to Slovak national recovery plan, as part of Next Generation EU initiative.
Združenie driving.digital, za podpory sektorových lídrov a v spolupráci s partnermi, pripravuje ďalší okrúhly stôl, Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko. Cieľom je sprostredkovať priestor pre odbornú diskusiu o príležitostiach, ktoré inteligentná mobilita ako jedna z priorít Slovenska prináša a podporiť tým podmienky pre jej integráciu do plánu obnovy v rámci programu Next Generation EU.

MOBILITYACTIONS archive