Registered MOBILITYACTIONS

'Breakfast at the Main Square'

22 September 2020
Hlavné námestie 9/8, 979 01 Rimavská Sobota
Slovakia
We will serve breakfast as a reward , in the small town Rimavská Sobota, for all who used active mode of transport (cycling, walking, or public transport) to commute to their jobs.
Budeme podávať raňajky, v malom meste Rimavská Sobota, pre všetkých, ktorí na cestu do práce zvolia aktívnu formu dopravy (bicykel, chôdzu, MHD)

MOBILITYACTIONS archive