Registered MOBILITYACTIONS

WALKING AND CYCLING ACTIVITIES WITH PUBLIC, MAYOR, LOCAL AUTHORITIES, CYCLISTS, NGOs.

21 September 2019
inciraltı kent ormanı
Turkey
EUROPEAN MOBILITY WEEK has been celebrated every year since September 16 - 22 since 2002. During the event week, local authorities carry out various activities on the restriction of motorized traffic in their city centers, promoting the use of sustainable mobility types and raising awareness of the environmental impact of the widespread preferences of individuals.
AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 2002 yılından bu yana her yıl 16 – 22 Eylül tarihlerinde kutlanmaktadır. Etkinlik haftasında yerel makamlar, kendi şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkisine ilişkin farkındalık oluşturulması konularında çeşitli çalışmalar yürütmektedirler.

MOBILITYACTIONS archive