Registered MOBILITYACTIONS

THE CITY IN MOTION

Permanent since 01 September 2019
Ctra. Siderurgica, Km 2, 46500 Sagunto (Valencia) España
Spain
Pose us the model of city at which would like us live and employing a game of wooden mobile pieces, design that that it conform the expectations of each participant.
Reflect on the leadership role of the car and other vehicles motorised at the model of ongoing city and the occupancy of the public room. Think the repercussions that for the health has the ongoing model of mobility.
Plantejar-nos el model de ciutat en el qual ens agradaria viure i emprant un joc de peces mòbils de fusta, dissenyar aquell que compleixi les expectatives de cada participant.
Reflexionar respecte al protagonisme del cotxe i altres vehicles motoritzats en el model de ciutat actual i l'ocupació de l'espai públic. Pensar les repercussions que per a la salut té el model actual de mobilitat.

MOBILITYACTIONS archive