Registered MOBILITYACTIONS

Ride the Music

22 September 2017
Vlore, Albania
Albania
The activity will take place in the most beautiful spots of the city of Vlora.
By the end, all the young people who will use the bicycles will be able to supply a piano with energy, from which we will hear the sound of magic.
Aktiviteti i levizjes me bicikleta, do te zhvillohet ne pikat me te bukura te qytetit te Vlores.
Ne fund te tij, te gjithe te rinjte qe do te perdorin bicikletat, do te mundin te furnizojne ne energji nje piano, nga e cila do te degjojme tinguj te magjishem.

MOBILITYACTIONS archive