Registered MOBILITYACTIONS

22 September - Documentary films projection at 'Reja' on the subject 'Environment - Sustainable Transport'

22 September 2017
"Reja" Pranë Galerisë Kombëtare Tiranë
Albania
This activity serves to raise awareness of citizens. It is also an opportunity to present their needs to the municipality regarding sustainable mobility in Tirana.
Ky aktivitet shërben për të ndërgjegjesuar qytetarët gjithashtu është një mundësi e mirë për ti prezantuar bashkisë nevojat e tyre përsa i përket lëvizshmërisë së qëndrueshme në Tiranë

MOBILITYACTIONS archive