Registered MOBILITYACTIONS

European Mobility Week 2017

16 September 2017 - 22 September 2017
Lagja 3, Rruga Egnatia, Durres.
Albania
Public awareness about clean and clever mobility specially in high and secondary schools.
Road traffic rules with secondary schools.
Best Idea Competition for European Mobility Week.
Ndërgjegjësimi i opinionit publik për një lëvizshmëri të pastër e të zgjuar veçanërisht në shkollat 9- Vjeçare dhe të mesme.
Rregullat e Qarkullimit Rrugor me shkollat 9 - Vjeçare.
Konkursi Ideja më e Mirë.

Organiser

Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare

MOBILITYACTIONS archive