Registered MOBILITYACTIONS

Lüleburgaz Pedestrianization Project

01 January 2016 - 31 December 2018
Özerler, Fatih Cd. No:29, 39750 Lüleburgaz/Kırklareli
Turkey
A pedestrianisation project has been implemented in the city to breathe a cleaner and healthier air.
Pedestrianised and pedestrian zones within the city have been developed and the project has been completed.
The pedestrianised road length is 2,000 m, the pedestrianised area is 35,000 m2 and the square arrangement is 6,000 m2.
Yayalaştırma projesi kentin sağlıklı nefes alabilmesi için hayata geçirilmiştir. Kent içerisindeki yaya ve taşıt trafiğinde çözümleyici ve kent bütünü için ise yaşam kalitesini arttırıcı yayalaştırılmış bölgeler oluşturulmuştur ve proje tamamlanmıştır. Yayalaştırılan yol uzunluğu 2.000 m, yayalaştırılan alan 35.000 m2 ve meydan düzenlemesi 6000 m2’dir.

MOBILITYACTIONS archive