Registered MOBILITYACTIONS

Car park for employees shut down

21 September 2018
Námestie slobody 6 Bratislava
Slovakia
The Ministry of transport and construction of the Slovak republic temporarily shuts down its car park for ministerial employees during Friday the 21st of September 2018 and replaces it with a mobile transport playground for children. A variety of transport attractions for children and adults are provided besides.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dočasne uzavrie svoje parkovisko pre zamestnancov počas piatku 21. septembra 2018 a nahradí ho detským mobilným dopravným ihriskom. Aktivitu budú sprevádzať rôzne atrakcie zamerané na dopravnú problematiku pre detí a dospelých.

Organiser

The Ministry of transport and construction of the Slovak republic

MOBILITYACTIONS archive