Registered MOBILITYACTIONS

Monte labyrinth

21 November 2019
Kindergarten Stara Bastova 11, Kosice 040 01
Slovakia
Monte labyrinth is the name of a creative workshop for parents of our children. The paths in the labyrinth consist of rugs on which tools are laid (tools are inspired by Montessori pedagogy), such as a pink tower, brown stairs, spindles, red-blue bars and a moving alphabet.
Monte labyrint je názov kreatívnej dielničky pre rodičov našich detí. Cesty v labyrinte tvoria koberčeky, na ktorých sú položené pomôcky inšpirované Montessori pedagogikou ako ružová veža, hnedé schody, vretienka, červeno-modré tyče a pohyblivú abeceda.

MOBILITYACTIONS archive