Registered MOBILITYACTIONS

‘Zero Co2 emission mobility for all in Durrës,Albania’.

20 September 2020
Rruga. Aleksander Goga, Sheshi Liria, tek "Teatri Aleksander Moisiu", Durres, Albania
Albania
Bicycle Durrës in cooperation with the "Bicycle Mayor of Durrës" and "Durrës Active Center" will organize a cycling throughout the city of Durrës in Albania. The activity is open to all citizens and lovers of the alternative transport modes such as walking and cycling that are emission-free of CO2.
We invite you all.
Bicycle Durrës në bashkëpunim me "Bicycle Mayor of Durrës" dhe me "Qendrën Durrësi Aktiv" do të organizojnë një pedalim që do të bëhet në të gjithë qytetin e Durrësit. Aktiviteti është i hapur për të gjithë qytetarët dhe dashamirësit e lëvizjes me mjete alternative dhe individë qe mbështein nismësmën "Javës Evropiane të Lëvizshmërisë".

MOBILITYACTIONS archive