Registered MOBILITYACTIONS

Walking to school

Permanent since 16 September 2019
Základná škola , Pribinova ul. 123/9 , 97271 Nováky
Slovakia
We are a group of parents who care about the environment. Therefore, we decided to walk our kids to school instead of driving them, no matter the weather.
Sme skupina rodičov, ktorým záleží na našom životnom prostredí. Preto sme sa rozhodli vodiť naše deti do školy pešo každý deň, namiesto vozenia autom, bez ohľadu na počasie.

MOBILITYACTIONS archive