Participants

Contact & Activities

Participating city

Warszawa ()
1.744.351 inhabitants

Local contact

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Ewelina Kazimierska
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
++48 22 459 42 53

Participation 2011

The participant is committed to: