Participants

Contact & Activities

Participating city

GROMNIK
8.962 inhabitants

Local contact

Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gromni
MAŁGORZATA KRAS
33-180 GROMNIK, UL. WITOSA 2
++48 146514238

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
1. Poranek niespodzianek - przygotowanie i rozdawanie rodzicom ulotek nt. akcji "tydzień zrównoważonego transportu i dzień bez samochodu" plakat samochodu na kawę... Car-puccino
17 September
2. Konkurs plastyczny „Dziś poruszamy się bez auta, planeta jest tego warta!” lub mój ekologiczny pojazd
18 September
3. EKOKLASA – wyłonienie klasy, z której największy procent obecnych uczniów przyjedzie do szkoły ekologicznymi środkami lokomocji lub na piechotę
19 September
4. Spacer po okolicy dla maluchów czy przedszkolaków opracowana jako folder przez starsze dzieci z uwzględnieniem walorów przyrodniczych - np. ginące gatunki roślin.
20 September
5. Starsi uczniowie Rajd pieszy lub marsz nordic walking z punktami
21 September
6. Przygotowanie skeczu lub piosenki/ heppeningu nt. podróżowania różnymi środkami transportu.
22 September
7. Na zajęciach technicznych - ekologiczne paliwo, samochody przyszłości - hybrydy, wodorowe ...