Participants

Contact & Activities

Participating city

Banská Bystrica
78.327 inhabitants

Local contact

Oddelenie cestovného ruchu
Emília Stecíková
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
++421 048/433 06 28.

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia prostredníctvom letákov, plagátov, webových stránok, sociálnych sietí a lokálnych médií.
Pešibus
Vydanie walkability maps pre zvýšenie motivácie obyvateľov a návštevníkov mesta chodiť po meste peši. Mapy bude distribuovaná prostredníctvom informačných centier a bude zverejnená na verejných priestranstvách, kde je zvýšený pohyb obyvateľov, zatiaľ je umiestnená prvá z pripravovanej série - pred Železničnou stanicou.
17 September
Cyklisti vs chodci - osvetovo-vzdelávacie podujatie, ohľadom spolunažívania v konkrétnej lokalite v meste, kde dochádza k častým incidentom a porušovaniu pravidiel.
Podujatie pre žiakov základných škôl "Zelená stopa"
Pešibus
18 September
Pešibus
19 September
Pešibus
Podujatia pre žiakov ZŠ - eko stopa a eko doprava
20 September
Slávnostné otvorenie a zároveň krst novej cyklotrasy v meste ESC-Podlavice spojené s večernou cyklojazdou
Štart pelotónu 19:30hod (Dolná ulica)
Pešibus
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: Walkability maps
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Permanent access restriction to city centres
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Participation in related EU initiatives:
 • European Week of Sport