Participating towns and cities

PolandBielsko-Biała, Poland

Website:
Population:
169.000 inhabitants
Department:
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Contact:
Szymon Oleksiuk
Miasto Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
(++48) 692485599
Bielsko-Biała already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2012 2010 2004 2003 2002

Participation 2002