Participating towns and cities

PolandKielce, Poland

Population:
193.415 inhabitants
Department:
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
Contact:
Anna Dwurnik
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
(++48) 413676558
Kielce already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2018 2017 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2002

Participation 2002