Participating towns and cities

PolandOlsztyn, Poland

Website:
Population:
171.979 inhabitants
Department:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
Contact:
Ewa Szóstak
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
(++48) 89 523 64 30

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Olsztyn organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.