Participating towns and cities

PolandPrzemyśl, Poland

Website:
Population:
62.485 inhabitants
Department:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Contact:
Jacek Paniw
37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11
37-700
(++48) 016 675 20 19 (21)
Przemyśl already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2007

Participation 2013

Car-free day Car-free day

Przemyśl carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Podczas trwania imprezy dla dzieci w dniu 20 września 2013r. wyłączona
z ruchu zostanie ul. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu znajdująca się
w ścisłym centrum miasta - okolice Rynku.