Participating towns and cities

PolandWłocławek, Poland

Website:
Population:
100.000 inhabitants
Department:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
Contact:
Dominik Cieślikiewicz
3 Maja 22, 87-800 Włocławek
87-800,87-800
(++48) 54 414 4177
Włocławek already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Participation 2016

Permanent measures Permanent measures

Włocławek implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Further info
The main point of Mobility Week in Wloclawek City is the Bicycle Fest on September 18th. Participants can take part in many events conected with bike riding and healthy life style.

Moreover, the City is building new bicycle stands on September 16th and organising cyclist conference on September 19th (the conference will summary social project of building new bicycle lanes in the City).

On Spetember 22nd during "Car-Free Day" the public transport is free for people who have car licence with them.


Głównym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu we Włocławku jest Włocławski Piknik Rowerowy organizowany 18 września. Uczestnicy mogą skorzystać z wielu atrakcji związanych z jazdą na rowerze oraz ze zdrowym stylem życia.

Ponadto, Miasto Włocławek oddaje do użytku nowe stojaki rowerowe (16 września) oraz organizuje konferencję podsumowującą pracę zespołu społecznego zajmującego się projektowaniem nowych ścieżek rowerowych w ramach Miasta (12 września).

22 września w "Dniu bez samochodu" pasażerowie komunikacji miejskiej mogą podróżować bez biletu za okazaniem dowodu rejestracyjnego ich samochodu.

Car-free day Car-free day

Włocławek carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.