Participating towns and cities

Poland Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) , Poland

Population:
3.701 inhabitants
Department:
Planowania i Rozwoju Miasta
Contact:
Artur Niedziński
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
(++48) 513 796 877
Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
16.09.2016 – w związku z przyłączeniem się po raz pierwszy do kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT), która obejmuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, Burmistrz Miasta spotkanie z Mieszkańcami na tematy związane z budową ścieżek rowerowych, parkingiem „Park&Ride” oraz dyskusja nad weekendowym zamknięciem ulic.
17.09.2016 – piesza wędrówka po Podkowie Leśnej z warszawskim przewodnikiem. Wycieczka ma na celu pokazanie Miasta, któremu udało się zrealizować ideę miasta ogrodu. Ponadto jest to też jedyne miasto, w którym nie ma ani jednego bloku. W program wycieczki jest także wpisana wizyta w Stawisku, w którym mieści się Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewicza.
18.09.2016 – wycieczka rowerowa dookoła Podkowy Leśnej. Rowerzyści przejadą trasę ok. 20 km, a wszystko zakończy się wspólnym ogniskiem. W ramach uczestnictwa każdy otrzyma drobny osprzęt rowerowy.
19.09.2016 – możliwość korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć ich bezpiecznego poruszania się po drogach, czy ułatwić przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.
20.09.2016 – całodzienna akcja „Rowerem do Pracy”. Za każde nadesłane zdjęcie, uczestnik otrzyma drobny upominek.
21-22.09.2016 – „Zostaw auto – poczęstuj się jabłkiem”. Akcja skierowana do tych, którzy w tych dniach skorzystają z komunikacji miejskiej (WKD Podkowa Leśna Główna).
22.09.2016 – Dzień bez Samochodu. Darmowe przejazdy kolejką WKD od stacji Opacz do Warszawy Śródmieście, a także darmowe przejazdy brwinowską komunikacją miejską – trasa: Podkowa Leśna – Żółwin – Owczarnia – Brwinów.

Permanent measures Permanent measures

Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
Create park and ride stations
Mobility management
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas