Participating towns and cities

PolandKonin, Poland

Website:
Population:
74.000 inhabitants
Department:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Contact:
Rafał Oblizajek
Urząd Miejski ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin
(++48) 63 2401176

Participation 2022

Car-free day Car-free day

Konin carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Przez cały dzień autobusy MZK wozić będą pasażerów zupełnie za darmo. Oprócz tego Konińskim Rowerem Miejskim przez pierwszą godzinę będzie można jeździć bezpłatnie (normalnie bezpłatne jest pół godziny).