Participating towns and cities

LithuaniaRokiškis, Lithuania

Population:
11.765 inhabitants
Department:
Strateginės komunikacijos skyrius
Contact:
Regina
Respublikos g. 94,Rokiškis
LT-42136
(++370) 8-458-71-233
Rokiškis already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2018 2010 2004 2003

Participation 2004