Participating towns and cities

Sweden Linköping (Linkoping) , Sweden

Website:
Population:
166.559 inhabitants
Department:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Contact:
Evelina Gleisner
Linköpings kommun
581 81 Linköping Linköping
(++46) 013-205375

Participation 2006

Activities within the week Activities within the week

Linköping (Linkoping) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2006, taking into account the annual theme.