Participating towns and cities

LatviaOGRE, Latvia

Population:
25.375 inhabitants
Department:
PUBLIC RELATIONS
Contact:
NIKOLAJS SAPOZNIKOVS
LV-5001 Brīvības str., Ogre, Latvia
LV-5001 OGRE
(++371) 26520694
OGRE already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2017 2013 2011 2010 2006 2005

Participation 2006

Activities within the week Activities within the week

OGRE organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2006, taking into account the annual theme.

All week
Ogres novada domes speciĿlisti, pĿrstĿvot Ogres novada domi kĿ atbalstošo pašvaldību Eiropas MobilitĿtes nedēļas ietvaros, paredzējuši šĿdas aktivitĿtes:
- iedzīvotĿju informēšana ar mediju starpniecību par vides jautĿjumiem kopumĿ un to aktualizēšanu Ogres novadĿ laika posmĿ no 16. līdz 22.decembrim;
- informatīvo materiĿlu izplatīšana pilsētas teritorijĿ šajĿ laika posmĿ (plakĿti);
- 22.septembrī brīvprĿtīgo jauniešu iesaistīšana akcijas veidĿ, veicot ielu intervijas un intervijas sabiedriskajĿ transportĿ, ar mērķi noskaidrot informētības pakĿpi, pastĿstot tuvĿk par MobilitĿtes nedēļu, kĿ arī izzinĿt viedokļus par vides jautĿjumiem atbilstoši MobilitĿtes nedēļas tematikai.
- informĿcija par veloceliņiem Ogres novadĿ.

Permanent measures Permanent measures

OGRE implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.