Participating towns and cities

SwedenEskilstuna, Sweden

Population:
107.949 inhabitants
Contact:
Sandra Lithman
Alva myrdals gata 5, 631 86 Eskilstuna
63186
(++46) 739500056

Participation 2007

Activities within the week Activities within the week

Eskilstuna organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2007, taking into account the annual theme.

All week
1. Vad innebär “Levande gator” för dig? Artist målar det du tänker.
2. Utställning om ett ombyggt torg, Rådhustorget, med fler träd, ny belysning, lägre trafiktempo, minskat buller och luftföroreningsutsläpp. En ny mötesplats.
3. Seminarium på temat ”Shared space”
4. Gåvor till fotgängare, cyklister och busspassagerare (pocketbok, frukt m m)

Permanent measures Permanent measures

Eskilstuna implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets

Car-free day Car-free day

Eskilstuna carries out a Car-Free Day 2007 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
The main part of the city centre.

Huvuddelen av Eskilstuna centrum var avstängt från biltrafik 22 september, 11.00-14.00.