Participating towns and cities

SwedenVästerås, Sweden

Website:
Population:
159.368 inhabitants
Department:
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Contact:
Malin Österlind
Västerås stad, Fiskartorget, 72187 Västerås Västerås
(++46) 21391056

Participation 2008

Activities within the week Activities within the week

Västerås organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2008, taking into account the annual theme.

All week
1: Västerås På Gång 1/9 - 30/9, gäller samtliga västeråsare över 18 år och som vi vill ska ut o röra på sig denna månad. För varje kvart man går får man sätta ett kryss. Bifogar talong utifall ni som privatpersoner vill delta, sprid den gärna.

2: Utmaningen Jobbet Tur & Retur. Företaget Bombardier AB har antagit Västerås stads (Stadshusets) utmaning där man via personlig webbsida kryssar i hur man tar sig till eller från jobbet. Samtliga som går, cyklar eller åker kollektivt får positiva kryss.Bifogar vårt interna infoblad för kännedom. Denna tävling kompletteras med en före och en efter enkätundersökning (resevaneundersökning).

3: Hjärtgoing den 20 september, där vi är med och arrangerar för att få flera att gå.

4: Nationella "Gå och cykla till skolan"-kampanjen med egna extrapriser.

5: 4 st Hälsospår invigs i september med vars hjälp man kan både träna och mäta sin kondition. Det handlar om att gå en ca 1,25 km lång slinga på tid så fort man kan, utan att springa. Med hjälp av en stor informationstavla kan man sedan korrelera tiden mot BMI (Body Mass Index), kön och ålder för att få ett konditionsvärde. Konditionsvärdet visar hur man ligger till hälsomässigt och vad som kan vara lämplig träningsmängd för att nå en bra hälsa.

6: Påbörjat ett samarbete med Länsstyrelsen Västmanland ang deras projektet "Konsekvenser av minskad fossilbränsleanvändning" med enkätundersökning till 1500 personer och ett antal djupintervjuer. Kriteriet är att de är bilägare mellan 20-64 år och hur de skulle ev förändra sitt körbeteende om bla priset på bränsle ökade än mer.

7: Planerar för att få en annons ut för anställning av transportrådgivare i slutet av september (tv-tjänst).

Permanent measures Permanent measures

Västerås implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Create systems for buses and walking trains