Participating towns and cities

SwedenTrollhättan, Sweden

Population:
59.133 inhabitants
Department:
Kontoret Tillväxt och Utveckling
Contact:
Fia Johannessen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
(++46) 520497477

Participation 2008

Activities within the week Activities within the week

Trollhättan organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2008, taking into account the annual theme.

All week
Sammarangemang med föreningar där hållbar samhällsplanering är ett av temana. Information om hur en ny stadsdel, Lärketorpet, planeras med tanke på hållbara transporter. Detta speglas även med en rundvandring i en stadsdel som byggdes för ca 100 år ur dåtidens miljöperspektiv. Kollektivtrafikansvarig på kommunen, energirådgivare, Agenda 21-samordnare, exploateringschef mfl deltar. Mat /transporter kommer att tas upp.