Participating towns and cities

LatviaKuldiga, Latvia

Website:
Population:
13.096 inhabitants
Department:
Latvijas Zaļā kustība
Contact:
Aiga Tetere
Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga
1010 Riga Kuldiga
(++371) 29851991
Kuldiga already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Participation 2009

Car-free day Car-free day

Kuldiga carries out a Car-Free Day 2009 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Mobilitātes nedēļas ietvaros paredzēts daļēji slēgt oilsētas vēsturisko centru, lai tas būtu brīvs no auto. Vēsturiskais centrs ir iekļauts iekļauts UNESCO mantojuma priekšsarakstā un ir 'būvniecības piemineklis.