Participating towns and cities

Latvia Liepāja (Liepaja) , Latvia

Population:
64.000 inhabitants
Contact:
Diana
Rožu street 6
3401 Liepāja

Participation 2009

Activities within the week Activities within the week

Liepāja (Liepaja) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2009, taking into account the annual theme.

All week
Koku un krūmu stādīšana pilsētas maģistrālās ielas 200 metru pomā.
Aptaujas pilsētas skolās (5.-12.klase) par videi draudzīga transporta izmantošanu.

Permanent measures Permanent measures

Liepāja (Liepaja) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
simboliska veloceliņa izbūves uzsākšana pilsētā
Pedestrianisation
Extension or creation of new greenways
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Create systems for buses and walking trains
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Liepāja (Liepaja) carries out a Car-Free Day 2009 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Tiks slēgta daļa no auto stāvlaukuma pie viena no lielākajiem pilsētas iepirkšanās centriem "Rietumu centrs"