Participating towns and cities

Czech RepublicHradec Králové, Czech Republic

Population:
93.000 inhabitants
Department:
Department of the City Development
Contact:
Jana Svobodová
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech republic
(++420) 495 707 585

Participation 2009

Activities within the week Activities within the week

Hradec Králové organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2009, taking into account the annual theme.

All week
Po celý Týden bude Společnost pro trvale udržitelný život promítat pro studenty hradeckých škol v kině Centrál sérii filmů zaměřených na ekologické chování a způsoby udržitelné dopravy ve městech.
V termínu Evropského týdne mobility uskuteční Magistrát města Hradec Králové průzkum mezi žáky všech hradeckých škol, ve kterém bude zkoumat způsob, jakým se děti dopravují do školy a zpět a bude se snažit vytipovat místa na cestě, kde žákům hrozí potenciální nebezpečí dopravní nehody. Výsledky průzkumu slouží jako jeden z ukazatelů naplňování Strategického plánu rozvoje města. Průzkum bude probíhat po celý týden.

Permanent measures Permanent measures

Hradec Králové implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)

Car-free day Car-free day

Hradec Králové carries out a Car-Free Day 2009 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
parkoviště a ulice před školou